Your basket is currently empty

    Checkout

    Daily Archives: May 24, 2019

    พ็อกเก็ตบุ๊ค
    5 สิ่งที่นักเขียนควรรู้เมื่อคิดจะทำพ็อกเก็ตบุ๊คเอง

    นักเขียนหลายคนมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่ม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะผ่านการพิจารณากับสำนักพิมพ์ใช่ไหมคะ เพราะแบบนั้นปัจจุบันจึงมีหลายคนเลือกที่จะทำพ็อกเก็ตบุ๊คเอง ซึ่งมีข้อแตกต่างจากการทำผ่านสำนักพิมพ์ เนื่องจากคุณต้องดำเนินการแทบทุกอย่างด้วยตัวเอง บางคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง เราจึงนำสิ่งที่นักเขียนควรรู้เมื่อคิดจะทำพ็อกเก็ตบุ๊คเองมาฝากกันค่ะ Credit : unsplash เมื่อคุณมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก่อนการตีพิมพ์จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษรก่อน ซึ่งปกติทางสำนักพิมพ์จะมีฝ่ายพิสูจน์อักษรจัดการให้ แต่ในกรณีที่คุณต้องการทำพ็อกเก็ตบุ๊คเอง หน้าที่นี้จึงตกเป็นของคุณอย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ะ [...]