Your basket is currently empty

    Checkout

    Daily Archives: January 17, 2020

    โฟโต้บุ๊ค
    6 แนวทางการออกแบบหน้าปกโฟโต้บุ๊คให้สวยงามน่าใช้งาน!

    สิ่งแรกที่คุณจะเห็นเมื่อหยิบโฟโต้บุ๊คขึ้นมาก็คือหน้าปกใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นหน้าปกที่สวยงามก็จะสร้างความน่าสนใจ ให้รู้สึกว่าอยากเปิดดูเรื่องราวด้านในมากยิ่งขึ้น ใครที่ต้องการรวบรวมรูปสวยๆ มาทำเป็นสมุดภาพ แต่ไม่รู้ว่าควรทำยังไงหรือออกแบบยังไงดี เราก็ได้นำแนวทางการออกแบบหน้าปกโฟโต้บุ๊คให้มีความสวยงาม น่าใช้งานมาฝากกันแล้วค่ะ สิ่งแรกที่ควรทำหากคิดจะทำโฟโต้บุ๊คก็คือการกำหนดธีมค่ะ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกรูปมาใส่ คุณจะได้รู้ว่าโฟโต้บุ๊คเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร เช่น กำหนดธีมว่าโฟโต้บุ๊คเล่มนี้จะเป็นโฟโต้บุ๊คท่องเที่ยวนะ เวลาคัดเลือกรูปมาใส่จะได้เลือกเป็นรูปสถานที่ท่องเที่ยว หรือถ้ากำหนดว่าเป็นธีมครอบครัว [...]