ประกาศการย้ายเว็บไซด์

ลาลาพิกซ์ ได้ทำการย้ายเว็บไซด์ใหม่ ลูกค้าสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ lalapix.com

We’re moving to a new website!

To commemorate our 3th anniversary, we’ve created a new website.
Please visit our new website here lalapix.com

 

 

ประกาศการย้ายเว็บไซด์

ลาลาพิกซ์ ได้ทำการย้ายเว็บไซด์ใหม่ ลูกค้าสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ lalapix.com

We’re moving to a new website!

To commemorate our 3th anniversary, we’ve created a new website.
Please visit our new website here lalapix.com