ตารางค่าจัดส่งสินค้า

แคนวาส (CANVAS)

SIZE

ค่าจัดส่ง

12″x12″ 150 บาท
12″x18″ 150 บาท
20″x20″ 250 บาท
20″x30″ 250 บาท

ลาลาบุ๊ค (LALABOOK)

SIZE

ค่าจัดส่ง

6″ x 6 “ 75 บาท
8″ x 8″ 100 บาท
   

อัดรูป (PHOTO PRINT)

SIZE

ค่าจัดส่ง

4″ x 6 “ 150 บาท
   
   

LALABOX

ค่าจัดส่งกล่องละ 75 บาท

** ทางเราจะจัดส่งสินค้าผ่าน EMS ระยะเวลาการจัดส่งรวมผลิตใช้เวลา 5-7 วัน หลังจากได้รับการชำระเงินและแจ้งโอน
*** สำหรับการอัดรูปภาพเราจะคิดค่าจัดส่งและดำเนินการแบบเหมาจ่ายที่ 150 บาท  (สั่งทีละได้ไม่เกิน 1000 ใบ)